# Phiên bản: Season 6.9 (Mu SS6) - Máy chủ: Sài Gòn
# Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 10%
# Alpha Test: 23/8/2020 (13h) - Open Beta: 25/8/2020 (13h)
Thông tin máy chủ:

Trang chủ: http://muhcm.net
Trang tài khoản : http://id.muhcm.net
Phiên bản: Phiên Bản : 6.9 Custom mới nhất
Máy chủ: Sài Gòn
Kinh nghiệm: Exp 200x
Tỉ lệ rớt đồ: 10%
Có Webshop bán đồ cao nhất cấp 6
Item 380 và Socket săn Ingame - mua và kiếm ngọc Custom
Full event - Full Sự kiện mới nhất
Công thành chiến tối chủ nhật hằng tháng

Khởi tặng: 5000 Point + 400 Level +5 lần rs + 20.000.000 Zen khi khởi tạo nhân vật

- Các lệnh thường dùng:
/freepoint lệnh tẩy điểm
/pkclear lệnh rửa tội
/post chat tổng
/addstr tăng điểm sức mạnh
/addagi tăng điểm nhanh nhẹn
/addvit tăng điểm máu
/addene tăng điểm năng lượng
- Hướng dẫn party tự động:
• Chủ pt gõ lệnh /setpass 1
• Người chơi khác pm riêng chủ pt gõ 1 là tự vào party