Alpha Test: 13:00 22/08/2020 Open Beta: 13:00 24/08/2020
Máy Chủ Mới: Thiên Hà
Thông Tin Máy Chủ: Thiên Hà Exp: 300x Drop : 10x
Sever Cầy cuộc reset Săn boss được wcoin
Thông Báo Open Mu-thienha.net

Alpha Test: 13:00 22/08/2020

Open Beta: 13:00 24/08/2020

Máy Chủ Mới: Thiên Hà

Máy Chủ Đậm Chất Cày Quốc Và Free cho Ae

Thông Tin Máy Chủ: Thiên Hà

Exp: 300x Drop : 10x ExpMaster : 100x

️Atnihack: UGK 

️Max Master: 800 point

️Open Tặng 8k point khi tạo nhân vật

️Reset 1 lần 400 point giới hạn reset theo tốp 1

️Reset Nhận 300 wcoin 1 lần reset

️Hỗ Trợ Tan Thủ : code game /tanthu

️Bar Lorencia Bán Wing Mini Hỗ trợ ae

Sk Thỏ Ngọc  : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos

Sk Mùa Hè    : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos

Blood VIP : kill 300 Quái Nhận Ngọc bất kỳ

Sk Siêu Boss Đai Chiến Lorencia: 6h 1 lần xuất hiện boss medusa vàn kundun và các loại boss 

SK Boss Hoàng Kim 2h 1 lần: Giết 1 boss vàng bất kỳ tại lorencia nhận 100wc 1 boss 

SK Kundun : 2h 1 lần Tại Máp Kalima7 Giết  kundun nhận 7k GC

SK Medusa: 2h10p 1 lần Tại máp Swap Giết  medusa nhận 7kgc

SK Nhện : 8h 1 lần tại máp Rakion2 Giết nhện nhận 10k gc

Đua Top Alpha Test : 13h ngày 22/08/2020 - 24h00 ngày 23/08/2020

Top 1 : 100k Wcoin 

Top 2 : 80k Wcoin

Top 3: 50k Wcoin

SK Đua Top Open: 13h 22/08/2020 đến 24h cùng ngày

Top 1 : 100k Wcoin+30b+30s+30c

Top 2: 80k Wcoin+20b+20s+20c

Top 3: 50k Wcoin+10b+10s+10c

Trang Chủ : http://mu-thienha.net/

Fanpage:https://www.facebook.com/Mu-thienhanet-114859456942090/

Link Tải Game:https://drive.google.com/file/d/1xUGwklD9vwj0QoMDMyz7jlIRNXSKB7Gg/viewusp=sharing