*Lưu Ý : Bạn có thể đăng game theo From bên dưới hoặc gửi về email : ad.mumoira@gmail.com
⇓ Thông tin chi tiết về Sever MU ⇓
⇓ Nhập link ảnh về Game ⇓